עיוני משפט כרכים א'-כ"ד

עיוני משפט י"ז

העורך ד"ר אריאל פורת  

סגני העורך: אורלי ארז, אסף יעקב

 

חוברת מס' 1

פרופ' אריאל רוזן-צבי  " 'כי המשפט לאלוהים הוא': על כוח המשפט ועוצמתו מול  גבולותיו ומגבלותיו", ע' 5

 

מאמרים

מנחם גולדברג  " 'עובד' ו'מעביד' - תמונת מצב", ע' 19 

 

פרופ' סמדר אוטולנגי  "מעמדו השטרי של 'שטר-ביטחון' ", ע' 65 

 

ד"ר איל זמיר  "אחריות הקבלן כשומר - שיקולי מדיניות", ע' 95 

 

אורי דינשטיין  "קניין רוחני ומעבר חופשי של סחורות ב-EEC ", ע' 121

 

בשולי הפסיקה

פרופ' אוריאל פרוקצ'יה  "מושג ותיאוריה בתורת האישיות המשפטית", ע' 167 

 

פרופ' חיים גנז  "הטלת העונש המירבי על עבירות שוד", ע' 187 

 

ד"ר אירית חביב-סגל  "מגמות חדשות בהלכות הרמת-מסך", ע' 197 


חוברת מס' 2

מאמרים

פרופ' יורם דינשטיין  "הסדרים רב-לאומיים, פדרליים וקונפדרליים", ע' 231 

 

פרופ' יצחק הדרי  "מיסוי חוזה מכירה עם תנאי מתלה לפי חוק מס שבח  מקרקעין", ע' 287

 

ד"ר משה בורנובסקי  "האכיפה של חוק הגנת הצרכן על-ידי המגזר העסקי", ע' 299 

 

ד"ר ידידיה צ' שטרן  "יישוב סכסוכים שעניינם דיני חברות: הבחירה בין התדיינות לפשרה", ע' 323

 

דודי שוורץ  "שינוי המוטב בקופת-גמל ובביטוח-חיים - דיסהרמוניה בחקיקה ובפסיקה ויישובה", ע' 345

 

גל הררי  "עוולת הרשלנות כאמצעי אלטרנטיבי לצמצום נגע המינויים הפוליטיים בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות", ע' 375

 

בשולי החקיקה

רון שפירא  "אחרי רבים להטות - סעיף 80 לחוק בתי המשפט", ע' 393 

 

בשולי הפסיקה

פרופ' שלום לרנר  "המחאת זכות במקרקעין: בין חיוב לקניין", ע' 433 

 

ד"ר יחיאל בהט  "כפייה על קבוצה מתנגדת בהסדר על-פי סעיף 233 לפקודת החברות", ע' 445

 

 

 ביקורת ספרים

 

מיכאל בן-יאיר  "פרופ' נינה זלצמן: מעשה-בית-דין בהליך אזרחי", ע' 461 

 

ספרים שהתקבלו במערכת, ע' 465 

 

 

חוברת מס' 3

גליון מיוחד: אקטיביזם שיפוטי בישראל

 

מהות האקטיביזם השיפוטי

פרופ' אהרון ברק  "על השקפת עולם בדבר משפט ושיפוט ואקטיביזם שיפוטי", ע' 475 

 

פרופ' מנחם מאוטנר  "ירידת הפורמליזם ועליית הערכים במשפט הישראלי", ע' 503 

 

פרופ' יוסף מ' אדרעי  "חוק יסודות המשפט כמקור סטטוטורי לאקטיביזם שיפוטי ולרפורמת מס שיפוטית", ע' 597

 

פרופ' יצחק זמיר  "אקטיביזם שיפוטי: החלטה להחליט", ע' 647 

 

אקטיביזם שיפוטי בתחומי משפט שונים

 

 משפט חוקתי

פרופ' מנחם אלון  "דרך חוק בחוקה: ערכיה של מדינה יהודית ודמוקרטית לאור חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו", ע' 659

 

פרופ' אריאל רוזן-צבי  "תרבות של משפט (על מעורבות שיפוטית, אכיפת חוק והטמעת ערכים)", ע' 689

 

פרופ' עדי פרוש  "אקטיביזם שיפוטי, פוזיטיביזם משפטי ומשפט טבעי -  השופט ברק ודוקטרינת הכנסת הכל-יכולה", ע' 717

 

פרופ' ליאון שלף  "גבול האקטיביזם הוא הקו הירוק: בשולי ובשבילי הפסיקה של בתי המשפט הגבוה לצדק בשטחים", ע' 757

 

דיני חברות

 ד"ר ידידיה צ' שטרן  "אנטומיה של פסיביות שיפוטית בדיני חברות - קוצר הנורמה הפוזיטיבית", ע' 811

 

 סדרי דין

ד"ר שלמה לוין  "אקטיביזם שיפוטי בדיני ראיות ובדיון אזרחי", ע' 863

 

ד"ר עמנואל גרוס "שיטת הדיון האדוורסרית בהליך הפלילי - האם היא מאפשרת אקטיביזם שיפוטי?", ע' 867

הדפיסושלחו לחבר/ה
בניית אתרים