אירועים נוספים

תאריך האירוע מידע נוסף
מאי 1997
19/5/1997

כנס בינלאומי לרגל שנת היובל

יוני 1999
15/6/1999

ביוגרפיות שיפוטיות

יוני 2002
11/6/2002

Writing Legal History

יולי 2007
22/7/2007

הזמנה להוצאת כרך 98 של זמנים

יוני 2008
11/6/2008

Histories of Legal Transplantations

ינואר 2010
18/1/2010

Prof. Viviana Kluger, University of Buenos Aires

Hispanic America and its legal framework –The derecho indiano phenomenon
מרץ 2011
6/3/2011

כנס " 50 שנה למשפט אייכמן - האירוע וחותמו"

מאי 2011
23/5/2011

מכון ברג מארח : A lecture by Prof. Maria E. Montoya

”The Real Story of Josefina Montoya,
American Girl: Women, Property, and
Conquest on the Mexican Frontier”
ספטמבר 2011
21/9/2011

המעבר מישוב למדינה מבט היסטורי/משפטי

דצמבר 2011
26/12/2011

Law in India, History, Constitution and Society - Prof. Marc Galanter

בניית אתרים