הקליניקה לזכויות עובדים

לפניה לקליניקה בעניין זכויות עובדים כתבו לדוא"ל info.ovdim@gmail.com

 

שינויים שחלו בעשורים האחרונים הובילו לירידה ניכרת בשיעור העובדים המאורגנים ולפגיעה במעמדם ותנאי עבודתם של עובדים רבים בישראל. תוך שימוש בכלים משפטיים וארגוניים, הקליניקה פועלת על מנת לחזק את מעמדם של עובדים חלשים בשוק העבודה הישראלי.

 

ההשתתפות בקליניקה מאפשרת לסטודנטים מגוון רחב של תחומי פעילות ועשייה משפטית וארגונית. הסטודנטים עובדים על תיקי ליטיגציה כולל הכנת כתבי בית דין, הכנת דיונים וליווי עורכי הדין בבתי המשפט. כמו כן נחשפים הסטודנטים למורכבות ולאתגרים הכרוכים במימושה של זכות ההתאגדות, בעיקר באמצעות ליווי קבוצות עובדים בתהליך ההתאגדות במקום עבודתן ומתן סיוע משפטי בידי קבוצות חלוציות אלה הן בהליך ההתארגנות עצמו והן במאבקן לקידום תנאי העבודה והשכר במקומות עבודתן. במסגרת זו עוסקים הסטודנטים, מעבר לעבודת עריכת-הדין הקלאסית, גם בהיבטים מרתקים של עבודה ארגונית, של הדרכת עובדים והעצמתם.

בנוסף לאלו, העבודה הקלינית כוללת גיבושן של הצעות לתיקוני חקיקה ושינויי מדיניות, תוך שיתוף פעולה עם ארגונים שונים מן החברה האזרחית, ופרויקטים קהילתיים. 

את ההתנסות הקלינית מלווה פגישה שבועית עם המנחה האקדמי בה יידונו סוגיות תיאורטיות, תוך ניתוח של סוגיות משפטיות, פוליטיות וסוציולוגיות העולות מן המקרים בהם עוסקים הסטודנטים/ות. דיונים אלו, וכמוהם העבודה הקלינית, עוסקים גם בתפקידם של עורכי הדין בהנעת שינוי חברתי, תוך דיון בדילמות האתיות והאסטרטגיות של עריכת הדין בתחומי הפעילות של הקליניקה.

 

סיכום פעילות הקליניקה לזכויות עובדים 2012-13

סיכום פעילות הקליניקה לזכויות עובדים 2011-12

סיכום פעילות הקליניקה לזכויות עובדים 2010-11 

סיכום פעילות הקליניקה לזכויות עובדים 2009-10 

סיכום פעילות הקליניקה למשפט ורווחה 2008-9

 

מנחי הקליניקה:

 

ד"ר תמר קריכלי -כץ, עו"ד איתי סבירסקי, עו"ד עידית צימרמןעו"ד יעל דסטה -יאסו ועו"ד עמליה שרייר.


בניית אתרים