המכון למשפט והיסטוריה ע"ש קרן דיויד ברג

המכון למשפט והיסטוריה ע"ש קרן דיויד ברג הוקם בשנת 2009 בזכות תרומה נדיבה של קרן דיויד ברג מניו יורק. מטרתו לקדם את המחקר בתחום על ידי פיתוח תשתיות למחקר היסטורי משפטי, עידוד ההוראה של קורסים בתחום, מתן התמיכה לתלמידי מחקר, העמדת תקציבי מחקר לרשות חוקרים וקיום כנסים ופעילות אקדמית אחרת.

הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב היא מוסד מוביל בארץ ובעולם בתחום המשפט והיסטוריה. התרכזה בה קבוצה גדולה במיוחד של חוקרים שעיקר עיסוקם המחקרי או חלקו הוא בתחום המשפט וההיסטוריה. הפקולטה היא ביתה של הסדנה הראשונה והוותיקה בישראל סדנת יגאל ארנון ושות' למשפט והיסטוריה. במהלך השנים התקיימו בפקולטה שורה של כנסים ואירועים מקומיים ובינלאומיים. התפרסמו ספרים וחוברות נושאיות במגוון נושאים בחזית המחקר בתחום. הקמת המכון היא נדבך נוסף בפיתוח התחום בפקולטה למשפטים.

מכון דיויד ברג מנוהל ע"י ד"ר דוד שור כשלצידו ועדה אקדמית מקרב חברי הסגל של הפקולטה.

www.daronet.co.il בניית אתרים