הקליניקה לזכויות פליטים

התכנית לזכויות פליטים שנוסדה בשנת 2003 היא התכנית הוותיקה בישראל העוסקת במתן סיוע משפטי לפליטים ולמבקשי מקלט. במהלך השנים היה לתכנית תפקיד מרכזי בעיצוב דיני המקלט בישראל בדרך של הגשת ניירות עמדה לרשויות, הגשת עתירות עקרוניות וייצוגם של מאות פליטים ומבקשי מקלט. בין הנושאים שהתכנית הייתה שותפה להם: מניעת החזרת מבקשי מקלט בגבול אל מצרים; כליאתם של מבקשי מקלט ללא ביקורת שיפוטית; ביטולם של תיקונים מס' 3 ו-4 לחוק למניעת הסתננות; זכותם של מבקשי מקלט לייצוג במסגרת הליכי המקלט; חשיפת פרוטוקולי הדיונים בבקשותיהם של מבקשי מקלט.

במסגרת לימודיהם בתכנית לומדים הסטודנטים את האמנה הבינלאומית בדבר מעמדם של פליטים משנת 1951 ואמנות בינלאומיות נוספות ואת דיני הגירה בישראל. התכנית מעניקה סיוע משפטי ללא תמורה לפליטים ולמבקשי מקלט בהגשת בקשות למקלט, בקשות לשמירה על אחדות המשפחה, שחרור ממעצר ועוד. הסטודנטים מבצעים, בפיקוח עורכי-הדין של התכנית, את כל המטלות של עורכת-הדין החברתית החל מקבלת התיק לטיפול ובנייתו, וכלה בהליכים משפטיים אם מתעורר צורך. בין היתר הסטודנטים גם מלווים פונים בראיונות מקלט, טוענים בפני בית-הדין לביקורת משמורת ומכינים עתירות ועררים. ההשתתפות בתכנית מקנה הזדמנות לעסוק גם במשפט המנהלי, בתפקידה של עורכת הדין החברתית, בצדק ואי-צדק גלובאליים, בסיוע לאוכלוסיות מוחלשות ובדילמות אתיות ואסטרטגיות.

בראשית שנת 2014 השיקה התכנית אתר שיתוף ידע, הראשון מסוגו בארץ. האתר מיועד לעורכי-דין המייצגים מבקשי מקלט ופליטים. האתר מרכז חדשות, פסיקה ונהלים עדכניים מהארץ ומחו"ל. כמו-כן פועל במסגרת האתר פורום המיועד לעורכי-דין המייצגים פליטים אשר מטרתו להוות במה לחילופי דעות ולהתייעצות הדדית.

 

כתובת האתר: http://refugee-law.tau.ac.il

 

דו"ח פעילות הקליניקה לזכויות פליטים 2015-16

דו"ח פעילות הקליניקה לזכויות פליטים 2014-15

דו"ח פעילות הקליניקה לזכויות פליטים 2013-14   

דו"ח פעילות הקליניקה לזכויות פליטים 2012-13

דו"ח פעילות הקליניקה לזכויות פליטים 2011-12

 

מנחי הקליניקה:

ד"ר יובל לבנת, עו"ד ענת בן-דור ועו"ד אלעד כהנא 


בניית אתרים