הנשיאה בייניש בירכה את בוגרי תכנית נורת'ווסטרן
כבוד הנשיאה (בדימ') דורית ביניש כיבדה אותנו בהרצאה שנשאה בטקס קבלת תארים של תכנית ת"א-נורת'ווסטרן לתואר שני במשפט ציבורי. ביניש ציינה שיש לה אהדה מיוחדת לתלמידים שבחרו במסלול הציבורי, והוסיפה: "במציאות של ישראל, יש תפקיד חשוב למשפט בכלל ולמשפט הציבורי בפרט, ואם המוטיבציה של המשפטן היא לקיים "שליחות" אז זה אכן תחום שבו יש אתגרים של ממש למילוי אותה שליחות בחברה. די לעקוב אחר החדשות של יום או יומיים, או לקרוא עיתונים, כדי לראות כל כך הרבה פגמים במציאות שסביבנו וזו עלולה להביא לידי רפיון ידיים. אני מזכירה זאת לא כדי להשבית שמחות אלא דווקא להעביר מסר אופטימי והוא שיש מה לעשות. שצריך לשאוף לפתרונות וכי ניתן לשפר ולתרום לבניית חברה צודקת וטובה יותר". ביניש בחרה להתייחס בנאומה גם לכמה מהאתגרים העומדים כיום בפני המשפט הציבורי בישראל, בהם הזכות לפרטיות בעידן הרשתות החברתיות, מודלים חדשים של משפחות וזכויות חברתיות, במיוחד לאור המחאה החברתית. בהקשר זה אמרה: "בהיעדר חוק-יסוד: זכויות חברתיות, אין להרים ידיים, החוקים הפרטניים שקובעים בנסיבות מסוימות את גבולות הזכות, וכפיפותם החוקתית לזכות לכבוד ולשוויון, כמו גם התקנות וההנחיות שנקבעו על ידי הרשות המבצעת, נותנים לבית המשפט מתחם רחב ליצירה השיפוטית בתחום זה. בעיני החשוב מכל כיום הוא שינוי התפיסה וביסוס הגישה, לפיה המדינה אינה עושה חסד בקידום הזכויות החברתיות אלא ממלאת חובה, כפי שהיא עושה כן כשהיא מקיימת את חובותיה על פי הזכויות האזרחיות שהן תנאי לקיום משטר דמוקרטי".


ליצירת קשר והזמנת חוברת התכנית
להזמנת חוברת התכנית ניתן לפנות טלפונית או במייל: TNexeLLM@post.tau.ac.il הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן, אוניברסיטת תל-אביב, קריית האוניברסיטה, רמת אביב, 69978 תל-אביב טלפון: 03-6405204 פקסימיליה: 03-6408366


www.daronet.co.il בניית אתרים