אודותינו

מעשי משפט - היוצא מטעם תכנית 'המשפט בשירות הקהילה' בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב - הוא כתב העת הראשון בישראל העוסק בתחום הרחב של עריכת הדין החברתית-ציבורית. כתב העת נועד לשמש במה לעיון ולמחקר של שאלות הלקוחות משדה העשייה המשפטית החברתית, ובכך לסייע במיצובו של שדה זה כתחום משפטי מרכזי ועצמאי. 'מעשי משפט' הוא כתב עת אקדמי בעל מאפיינים חדשניים רבים:
        
♦  תמציתיות וענייניות: אורך המאמרים בכתב העת אינו עולה על 6000 מילים.
♦  תיאוריה: תרגום מאמרים קלאסיים בתחום עריכת-הדין החברתית.
♦  פרקטיקה: עיסוק במאבקים חברתיים בישראל מנקודת מבטם של משפטנים מ'השטח'.
♦  רפלקסיה: במה לדיון בשאלות יסוד על אופיו של מקצוע עריכת הדין; על היחסים שבין עורכי דין חברתיים לבין האוכלוסיות המוחלשות; על מטרותיו של החינוך המשפטי הקליני; ועוד.
♦ בין-תחומיות: הצבת העשייה בתחום המשפט והשינוי החברתי במסגרת הקשרים פוליטיים, היסטוריים, כלכליים ותרבותיים רחבים יותר.
♦  גרסת אונליין: נוסח מלא של כל מאמרי כתב העת נגיש לקריאה באינטרנט.
♦ שיתוף: כתב העת המודפס הראשון בישראל שרשום תחת רישיון Creative Commons- פחות מגבלות על זכויות יוצרים, יותר אפשרות לשתף ולהפיץ את תכני כתב העת.
♦  קיימוּת: הגשת המאמרים לכתב העת נעשית אך ורק בפורמאט אלקטרוני.
♦ אמנות חברתית: במה ליצירות אמנות העוסקות במגוון נושאים חברתיים, תוך שיתוף פעולה עם אמנים ועם גופי אמנות.
 

 

בניית אתרים