אודות עיוני משפט

"עיוני משפט" הוא כתב העת המוביל של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב ואחד מכתבי העת האקדמיים החשובים בישראל. מאז פרסום הכרך הראשון בשנת תשל"א-1971, מהווה עיוני משפט פורום מרכזי לפרסום ולשיח מחקרי משפטי. עיוני משפט יוצא שלוש פעמים בשנה, ומכיל מאמרים מכל קצוות הקשת המשפטית, התיאורטית והפרקטית כאחד, פרי עטם של מגוון כותבים.
כתב העת נערך בעיקרו, משלב שיפוט המאמרים המוגשים ועד ההוצאה לדפוס, על ידי עורכים וחברי מערכת הבאים מקרב הסטודנטים המצטיינים של הפקולטה. כמו כן, עורך ראשי הנמנה על סגל הפקולטה מלווה את עבודת המערכת. המאמרים המתפרסמים בכתב העת עוברים תהליך ייחודי של עריכה מהותית, יסודית ומעמיקה אשר מטרתו להבטיח את איכות כתב העת.  
אנו שואפים לפרסם את המאמרים המשפטיים הטובים והחשובים ביותר הנכתבים בעברית, ורואים עצמנו מחויבים לקיומו של שיח משפטי חיוני, עדכני ואיכותי. תוצר המאמץ, כתב העת הערוך, משתלב בעולם האקדמיה, עולם הפרקטיקה ומוצא את ביטויו אף בפסיקת בתי המשפט.

לרכישת מנויים

קול קורא להגשת מאמרים לכרך מ של כתב העת עיוני משפט

כתב העת עיוני משפט זמין בצורה דיגיטלית כמעט מלאה, במאגר נבו
(בקטגוריה של "ספרות")


www.daronet.co.il בניית אתרים