Prizes

פרסי צגלה למאמרים מצטיינים בעברית 

        

פרס צגלה למאמר המצטיין בעברית לחברי סגל צעירים
פרס צגלה למאמר המצטיין בעברית של סטודנטים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב

 

פרס צגלה למאמר המצטיין בעברית לחברי סגל צעירים 

 
פרס צגלה למאמר המצטיין בעברית לחברי סגל צעירים מיועד לעודד חברי סגל צעירים במוסדות אקדמיים בישראל לכתוב לפרסם מאמרים משפטיים בעברית על מנת לתרום להתפתחות המשפט הישראלי והשיח המשפטי בישראל. הפרס מיועד לכל מאמר שהתקבל לפרסום בין התאריכים 1 פברואר 2013- 31 ינואר 2014 בעברית, אשר במועד קבלתו לפרסום היה כותבו חבר/ת סגל צעיר (מי שטרם מלאו 7 שנים למועד קבלת הדוקטורט). המאמר הנבחר יזכה את כותבו/כותבתו בפרס בסך
 15,000ש"ח .

המאמרים יבחרו על ידי ועדת הפרסים של המרכז בה חברים הן חברי סגל בכירים מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב והן חברי סגל כן ממוסדות אחרים ללימודי משפטים בישראל. יודגש כי לא תינתן כל עדיפות למאמרים של חברי הסגל של הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב.

המועד האחרון למשלוח מאמרים הוא 31 בינואר 2014. את המאמרים יש לשלוח יחד עם הפרטים/מסמכים הבאים:
א. התאריך המדויק בו התקבל המאמר לפרסום.

ב. אסמכתא מכתב העת או הספר בו מתפרסם המאמר המעידה על קבלתו לפרסום ועל כך שהמאמר עבר תהליך של קריאה ושיפוט חיצוניים

ג. במידה וכותב המאמר הוא כיום בעל קביעות, יש לציין את התאריך המדויק בו הוענקה הקביעות.

את המאמרים והמסמכים האמורים יש לשלוח אל:

גב' איה שלום
מרכז-על ע"ש צגלה למחקר בינתחומי של המשפט
הפקולטה למשפטים
אוניברסיטת תל-אביב
רמת-אביב, תל-אביב 69978

לבירורים ניתן לפנות לגב' איה שלום בטלפון 03-6406697 או בדוא"ל 
cegla@post.tau.ac.il

 

זוכי הפרס בעבר:

תשע"ג -

"בין מרמה לכפייה: על עברת האונס במרמה לגבי מיהות העושה" - ד"ר עמית פונדיק, תל אביב

תשע"ב -

"זהירות! חובה" - ד"ר אביחי דורפמן, תל אביב

תשע"א -

"מזרחים במשפט: ה'אין' כ'יש' " - ד"ר יפעת ביטון, המכללה האקדמית למנהל, ראשון לציון

תש"ע -

"התעצמות הפלורליזם המשפטי בישראל: עליית בתי-הדין ההלכתיים לממונות בציבור הציוני-דתי" - ד"ר אדם חופרי-וינוגרדוב, האוניברסיטה העברית, ירושלים


 תשס"ט - 

1. "הקיבוץ ומשפט המדינה - זרות או הזרה?" - ד"ר אביטל מרגלית, אוניברסיטת בר-אילן.
2. "חשיבה אונטולוגית ונטורליסטית במשפט התלמוד ובישיבות ליטא" ד"ר שי ווזנר, אוניברסיטת תל אביב

 תשס"ח -  

1. "ערבים ויהודים בהליכי הארכת מעצר ראשוני" – ד"ר אורן גזל-אייל (ביחד עם: רענן סוליציאנו-קינן, גל עינב ועטאללה שובאש), אוניברסיטת חיפה. המאמר פורסם בכתב העת 'משפטים'.
2. "מלחמות היהודים: עיצובו של איסור הביגמיה ליהודים בא"י המנדטורית" – ד"ר עמיחי רדזינר, אוניברסיטת בר-אילן . המאמר פורסם בספר: 'חוק אחד ומשפט אחד לאיש ולאישה: נשים ומשפט בתקופת המנדט'.

תשס"ז -

 ד"ר יששכר רוזן-צבי על מאמרו "של מי הפסולת הזאת לעזאזל: סילוק פסולת וצדק סביבתי בישראל" אשר פורסם בכתב העת מחקרי משפט.

תשס"ו -

 ד"ר שרון חנס על מאמרו "אופציות למנהלים בשוק הון עם בעלות מרוכזת: הערכה מחודשת ודיון במקרה הישראלי" אשר פורסם בכתב העת משפטים.

 

פרס צגלה למאמר המצטיין של סטודנטים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב


פרס צגלה למאמר המצטיין של סטודנטים למשפטים באוניברסיטת תל-אביב נועד לעבודות מצטיינות במיוחד של סטודנטים למשפטים באוניברסיטת תל אביב, בין כאלה שהינם בשלבים מחקריים מובהקים (תלמידי תואר שלישי או תלמידי תואר שני עם תזה) ובין בשלבים אחרים (כולל תלמידי התואר הראשון).

הפרס מיועד לכל מאמר שהתקבל לפרסום בין התאריכים  1 פברואר 2013 - 31 ינואר 2014, אשר במועד קבלתו לפרסום בכתב-עת שפיט הי(ת)ה כותב(ת)ו תלמיד/ה בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב. הפרס אינו מוגבל לפרסום בכתב עת זה או אחר וגם לא לכתיבה בעברית.

המאמר הזוכה יבחר על ידי ועדת הפרסים של המרכז. הוא יזכה את כותבו/כותבתו בפרס בסך 3,000 ש"ח. התחרות פתוחה גם למאמרים שמפרסמים תלמידים בשיתוף פעולה עם חברי סגל, אך תינתן עדיפות למאמרים שנכתבו על ידי תלמידים בלבד. המועד האחרון למשלוח מאמרים הוא 31 בינואר 2014. את המאמרים יש לשלוח יחד עם הפרטים/מסמכים הבאים:

א. התאריך המדויק בו התקבל המאמר לפרסום.
ב. אסמכתא מכתב העת או הקובץ בו מתפרסם המאמר המעידה על קבלתו לפרסום ועל העובדה שהמאמר עבר תהליך של קריאה ושיפוט חיצוניים
ג. אישור ממזכירות הפקולטה המעיד כי בעת קבלת המאמר לפרסום היה הכותב תלמיד הפקולטה למשפטים.

 

זוכי הפרס :

תשע"ג - מר אלדר הבר "Copyright in the Stream: The Battle on Webcasting"

תשע"ב - מר ברק אתירם  "ניכוי הוצאות שכר: בין אפליה, שכר בכירים מופרז ושוחד"

תשע"א - מר עמוס ישראל-פליסהואור "ביקורת חרדית של ריבונות, אינדיבידואליזים ומושג זכויות האדם: הגות לאומית ובין לאומית דתית של הרב ד"ר יצחק בויאר"

תש"ע - מר יונתן צל "על אחריותן המשפטית של סוכנויות דירוג אג"ח"

תשס"ט - גב' טלי קריצמן-אמיר Not in My Backyard: On the Morality of Responsibility Sharing in Refugee Law"

תשס"ח - מר יניב רון-אל  "גבולותיו של חופש פריון מפרספקטיבה ליברלית: המקרה של בחירת מין היילוד."

תשס"ז - מר טל גולן על מאמרו "מבחן התושבות בהענקת קצבת הזקנה - קהילות, גבולות ומדינת הרווחה" אשר התפרסם בכתב העת ביטחון סוציאלי.

את המאמרים והמסמכים האמורים יש לשלוח אל:

גב' איה שלום
מרכז-על ע"ש צגלה למחקר בינתחומי של המשפט
הפקולטה למשפטים
אוניברסיטת תל-אביב
רמת-אביב, תל-אביב 69978

לבירורים ניתן לפנות לגב' איה שלום בטלפון 03-6406697 או בדוא"ל 
cegla@post.tau.ac.il

 

www.daronet.co.il Web Building